علمي - فرهنگي - سياسي - اجتماعي - ورزشي - ( عمران - معماري - مديريت)-استاندارد سازی - مدیریت عملکرد

 تاريخچه واليبال درجهان

 The image “http://www.blogfa.com/photo/m/minonet.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 ________________________________________

واليبال در سال 1895 ميلادي مطابق با سال 1274 شمسي يعني 105 سال قبل توسط ويليام ج مورگان مدير Y. M.c.a در هوليوک ايالت ماساچوست امريکا ابداع شد در ابتدا اين ورزش منيتونت نامگذاري شده بود و دليل انتخاب اين نام براي همگان ، نامعلوم بود تحت تاثير محبوبيت فراوان بسکتبال در بين عامه ، مورگان تصميم گرفت براي دانشجويان خود ، ورزشي را به وجود آورد که بازي از روي تور انجامگيرد و از لذتبخش باشد مورگان با استفاده از توئي توپ بسکتبال که بدليل سبکي وزن به دستها آسيب نمي رساند ، بازي را شروع کرد با توجه به اينکه بطور آهسته و کندy. M.c.a آغاز شد ولي طولي نکشيد که در کليه شهر هاي ماسا چوست و نيو انگلاند عموميت يافت . 

The image “http://tbn0.google.com/images?q=tbn:EJ7I0_Gv2q7yTM:http://www.tavanir.org.ir/SPORT/images/volleyball_2.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 در اسپرينگ فيلد ، دکتر ت – آ هالاستيد با مشاهده بازي ، ميني تونت را به واليبال تغيير نام داد : زيرا قصد اساسي او از بازي کردن فرستادن و برگشت دادن ( رد و بدل کردن ) توپ از روي توراست که کلمه واليبال در معنا اين نيت را مشخص مي سازد با اينکه در آغاز ورزش سالني بود و در محلهاي سر پوشيده بازي آن انجام مي شد و اساسا براي فعاليتهاي سر گرم کننده پيشه ورا ن و تجار اختصاص يافته بود ولي کم کم به زمين هاي رو باز کشيده شد و به عنوان يک ي از فعاليت هاي جالب توجه تابستاني در آمد و بشدت تعقيب مي شد در آغا براي بازي واليبال قوانين خاصي تدوين نشده بود هر فرد و در هر کشوري بر ميل خود و به طريق مختلف با توپ بازي مي کردند رفته رفته واليبال د رمناطق و نواخي مختلف جهان گسترش مي يافت .

 همچنان که هرابداع و اختراعي د رآغاز با نواقص همراه بود به مرور زمان تکميل و رفع نواقص مي شد . ، واليبال نيز از اين قاعده مستثني نبود وکم کم قوانين براي اين بازي وضع شد وروشها و حرکات تکنيکي جايگزين حرکات قبلي گرديد .

 درسال 1900 پذيرفته شد که امتيازات هر ست بازي 21 پوان باشد

 در سال 1912 سيستم چرخش به تصويب رسيد .

 درسال 1917 پذيرفته شد که ست بازي 15 پوان (امتياز) باشد.

درسال 1981 تعداد بازيکنان هر طرف زمين 6 نفر پيشنهاد شد که مورد قبول عامه قرار گرفت .

 در سال 1921 موافقت شد که هرتيم با سه ضربه توپ را به طرف ديگر بفرستد .

 درسال 1923 اندازه زمين بازي 9*18متر تعيين شد .

 به مرور در سالهاي بعد، قوانين فراواني براي اين بازي وضع شدوبسياري از قوانين قبلي نيز تغييراتي حاصل شد که هنوز هم اين تغييرات (سال0 200) ادامه دارد و هر چهر سال يکبار در کنگره بين المللي واليبال تغييراتي در قوانين بازي به تصويب مي رسد ودر آخرين کنگره جهاني که در سال 1998 ميلادي (سال 1377شمسي ) همزمان با برگزاري چهاردهمين دوره مسابقات واليبال جهاني مردان وسيزدهمين دوره زنان در ژاپن برگزار شد با تصويب وتغيير قوانين مانند روش امتياز گيري با بردرالي ، امتيازات 25 براي ست هاي اول ، دوم ، سوم و چهارم و امتيازات 15 براي تست پنجم و همچنين تصويب بازيکن دفاعي ليبرو ، به کاربردن روش جديد مجازات ها وتصويب با پازدن توپ در کنگره قبلي که همه اين قوانين جديد دگرگوني و هيجان فراواني دربازي واليبال بوجود آورده است.

 اولين کشور خارجي که واليبال را پذيرفت کشور کاناد ابه سال 1905 کوبا ، 1909 به پورتريکو ، 1910 به فيليپين ، 1912 به اوروگوئيه ، 1913به چلين و 1917 به ژاپن وبه تدريج از سال 1914 به بعد توسط سربازان قواي آمريکاو مستشاران و اشخاص ديگر ، به کشورهاي اروپايي از قبيل فرانسه ، چکسلواکي ، لهستان ، شوروي وبلغارستان وساير کشورهاي معرفي شد و تعميم يافت ولي به سبب بيگانه بودن اين ورزش براي اروپائيان ، درابتدا امر قبول آن به کندي صورت مي پذيرفت

 فرانسه ، چکسلواکي و لهستان سه کشوري بودند که قبل از ديگران اقدام به تشکيل فدراسيون ملي واليبال در کشور خود نمودند .

 

تاريخچه واليبال ايران

 

 ورزش واليبال حدود 1299 شمسي يعني 80 سال قبل ، (درسال 1379 توسط آقاي مير مهدي ورزنده استاد بزرگ ورزش ، به ايران آورده شد واز دارالمعلمين ورزش آغاز به تعليم گرديد بازي واليبال درايران ابتداي امر داراي قواعد خاصي نبود وبه اشکال مختلف آن را بازي مي کردند . فنون وتاکتيک هاي واليبال نيز مانند قوانين آن پايه واساس اصولي نداشت وهر بازيکن به ابتکار شخصي و اختصاصي خود که حداکثر با مشت يا سمبه زدن همراه بود با توپ باز يمي کرد ليکن در سال 1302 شمسي با استفاده از ترجمه مجلات خارجي قوانيني که درآن زمان در کشورهاي ديگر اجرا م يشود درايران نيز تا حدودي از آن پيروي مي گرديد طول و عرض زمين در آن موقع 10*20 متر بود ودر هر طرف زمين 9تا 11 نفر با استفاده از سر ودست با توپ بازي مي کردند گردش يا چرخش بازيکنان به صورت جدي وجود نداشت و هر کس در هر محلي که بيشتر تخصص داشت به طور ثابت درآن محل بازي مي کرد از سال 1304 توجه بيشتري ازجانب علاقمندان به اين ورز ش معطوف گرديد و ظرف مدت کمي عده زيادي جذب اين ورزش شدند به طوريکه تمرينات واليبال در سه محل به شکل جدي و مستمر دنبال شد اين سه محل عبارتند از :

 د1- دارالمعلمين ورزش 2- کلوپ شايسته يا اجتماعيون 3- کلوپ ورزش کالج البرز محل سوم داراي امکانات و زمين هيا زيادتري بود ودر نتيجه جوانان بيشتري به تمرينات اشتغال داشتند پس از چند مان تمرين اولين مسابقه واليبال در سال 1304 بين دو تيم دارلمعلمين ورز ش و کلوپ شايسته انجام گرفت که با هيجان فراوان توام بود . چون مسابقه برا ي مردم تازگي داشت لذا حضور آنان باعث شد که رقابت بيشتري بين دو تيم مسابقه دهنده بوجود آمده وبر هيجانش افزوده شود اين مسابقه مقدمه اي براي توسعه روز افزون اين ورزش گرديد

 براي تمرينات و آماده نمودن افراد کلوپ شايسته اجتماعيون ، مرحوم شمس الدين شايسته که ساليان دراز خدمات ارزنده اي در ورز ش کشور انجام داده اند ، تلاش بسياري مي نمود و خود نيز يکي از بازيکنان ورزيده آن دوره محسوب مي شد .

 ازبازيکنان خوب دوران قديم مي توان آقايان : حسن گوشه – بديع الله محزوب –ناصر خان رفيعان – دکتر علي کني – دکتر علي يوسفي – علي اکبر همايوني – حاجي مقدم – نصراله مقدم – صادق رياحي و چارلي اسماعيل زاده – اوشار نقابت و پاليزي را نام برد .

http://www.shirzanan.net/local/cache-vignettes/L400xH374/arton562-0cf24.jpg

       

http://farm3.static.flickr.com/2214/2077802461_86d1002812.jpg

    تاريخچه واليبال نشسته

          ۲۴ مرداد ۱۳۸۴

http://www.mehrnews.com/mehr_media/image/2006/11/236200_orig.jpg

          ورزش واليبال نشسته در چهار گوشه جهان در حال فعاليت است و ورزشكاران و تماشاگران علاقه‌مندي را به خود جذب كرده است. رقابت زنان اخيراً به برنامه ورزشي پارالمپيك اضاف شد كه مجموعاً 157 ورزشكار را به بازي‌هاي پارالمپيك 2004 آتن روانه كرد؛ خبرنگار پارالمپيك با جرارد براورز، نماينده واليبال در شوراي ورزشي IPC، راجع به تاريخچه اين ورزش، توسعه آن واينكه چه چيزي در آينده براي گفتن دارد، گفتگو كرد.

خبرنگار پارالمپيك:تاريخچه اين ورزش چيست؟

جرارد براورز: واليبال از سال 1895، كه ابتدا در آمريكا شروع شده و توسط (در ميان سايرين) ارتش آمريكا و YMCA در سرتاسر جهان گسترش يافت. در سال 1956، كميته ورزش هلند،‌ فرمت جديد مسابقه‌اي به نام واليبال نشسته،‌كه تركيبي از Sitzball- يعني ورزش داراي ريشه آلماني- و نيز واليبال را معرفي كرد. از آن زمان تا كنون واليبال نشسته به يكي از بزرگ‌ترين ورزش در مسابقات معلولين جهان و نيز واليباليست‌هاي غير معلول داراي آسيب ديدگي مچ يا زانو، تبديل شده است. واليبال نشسته يكي از ورزش‌هاي مهم در برنامه ورزش پارالمپيك به حساب آمده است.

خبرنگار پارالمپيك:اين ورزش چگونه اداره مي‌شود؟

جرارد براورز:‌ رقابت‌هاي بين‌المللي واليبال نشسته از سال 1967 برگزار شده‌اند و وارد برنامه سازمان ورزش‌هاي بين‌المللي معلولين در سال 1978 گرديد.

واليبال نشسته در سال 1980 در برنامه پارالمپيك گنجانده شد و رقابت‌هاي قهرماني جهان از سال 1993 برگزار شده اند، امروزه، ورزش توسط سازمان جهاني واليبال معلولين، كه يك فدراسيون بين‌المللي است و با IPC همكاري نزديك دارد، هدايت مي‌شود.

خبرنگار پارالمپيك:جذابيت واليبال نشسته چيست؟

جرارد براورز: واليبال نشسته، يك ورزش بسيار رقابتي است و درك آن آسان است. قوانين اين ورزش، اساساً همان است كه در رقابت غير معلولين مورد تأييد فدراسيون بين‌المللي واليبال اجرا مي‌شوند، اما با توجه به نيازهاي خاص معلولين تغيير پيدا كرد. اين ورزش، توسط جوانان و نيز ورزشكاران زن و مرد داراي سن و سال بيشتر انجام مي‌شود،‌حتي در تيم‌هاي مختلط نيز اين ورزش انجام مي‌پذيرد. اين يك ورزش سريع، هيجان انگيز و لذت بخش است، كه به روشني ورزشكار بودن ورزشكاران را نشان مي‌دهد حتي وقتي كه روزي زمين به صورت نشسته انجام شود.

خبرنگار پارالمپيك:كدام گروه از معلولين مي‌توانند شركت كنند؟

جرارد براورز:‌ واليبال نشسته براي همه نوع معلوليت‌ها آزاد است. اخيراً به افراد معلول قطع عضو هم توجه دارد، گرچه نزد ورزشكاران آسيب ديده از ناحيه مچ و/يا زانو از محبوبيت برخوردار است. براي توسعه اين ورزش براي افراد معلول داراي فلج مغزي تلاش‌هايي در حال صورت گرفتن است.

خبرنگار پارالمپيك:چه نوع تجهيزات و كمك‌هايي مورد نياز است؟

جرارد براورز:‌ تنها تغيير، در خصوص اندازه زمين بازي است كه كمي كوچكتر از زمين واليبال معمول (با اندازه متر) و ارتفاع تور پايين تر ( با اندازه 15/1 متر ارتفاع براي مردان و 05/1 متر براي زنان ) است.

خبرنگار پارالمپيك:از چه نوع سيستم طبقه‌بندي استفاده مي‌شود؟

جرارد براورز: WOVD، سيستم رده بندي كاربردي خود را در همكاري نزديك با IPC ابداع كرده است. دو رده وجود دارد: معلولان قطع عضو،‌ كه بر اساس ميزان و مكان قطع و Les Austres (ديگر معلوليت‌هاي حركتي) 9 رده را در اختيار دارند، با استفاده از حداقل سيستم معلوليت‌ها، طبقه‌بندي مي‌شوند.

خبرنگار پارالمپيك:چه پيشرفت‌هايي اخيراً‌ در اين ورزش برتر هستند؟

در بخش ورزش واليبال زنان: چين، هلند، آمريكا و اسلواكي و در بخش مردان: ايران، بوسني هرزگوين، مصر و آلمان تيم‌هاي رده بالا و رقيب هستند.

خبرنگار پارالمپيك:چه پيشرفت‌هايي اخيراً در ورزش حاصل شده است؟

جرارد براورز:‌ به لحاظ فني، واليبال نشسته، توسعه ورزش غير معلولين را دنبال كرده است. يك تغيير كه اخيراً ايجاد شد، ليبرو (متخصص دفاعي) است كه مي تواند با تمام قسمت‌هاي بدن توپ را تماس داشته باشد. همچنين پيشرفت‌هايي از قبيل كاهش خطاهاي تور، اجازه سرويس زدن و احتمال باز پس‌گيري توپ به خاطر عبور از سطح عمودي تور از خارج زمين، صورت گرفته است. ما بر حسب حضور، پذيراي تيم‌هاي بسيار بيشتر آفريقايي - عربي، آمريكاي لاتين و آسيايي هستيم كه در رقابت‌ها شركت مي‌كنند. امروز، واليبال نشسته تقريباً در 35 كشور جهان انجام مي‌گيرد.

خبرنگار پارالمپيك:لطفا در مورد رقابت طي بازي‌هاي پارالمپيك 2004 آتن توضيح دهيد.

 جرارد براورز:‌ در آتن ما رقابت شگفت انگيزي را ديديم، از سطح بازي بسيار بالايي برخوردار بود كه هزاران نفر آنرا تماشا كردند. در بازي‌هاي داراي مدال طلا در هر دو رقابت زنان و مردان، تيم‌هايي از تمامي نقاط جهان شركت داشته و باعث خشنودي تمامي افراد حاضر شدند.

خبرنگار پارالمپيك: آيا هيچ رقابت عمده‌اي برگزار مي‌شود كه منتظر آن باشيم؟

جرارد براورز:‌ ما رقابت‌هاي قهرماني اروپا را در شهر لوركوزن آلمان از 20 الي 26 ژوئن داريم. بعد از آن جام جهاني براي تيم‌هاي باشگاهي در سارايوو، بوسني هرزگوين، از 6 الي 11 سپتامبر برگزار خواهد شد. همچينين در سال 2005، اولين رقابت‌هاي قهرماني جونير (Junior) كه در شهر كامينك اسلواني از 28 اكتبر تا اول نوامبر و رقابت‌هاي قهرماني آفريقاي-عربي در قاهره مصر، از دوم الي 12 دسامبر برگزار خواهند گرديد. آنگاه، در ژوئن 2006، رويداد بزرگي را در پيش داريم كه آن هم رقابت‌هاي قهرماني جهان 2006 در واليبال نشسته و ايستاده است، كه در شهر روئرموند كشور هلند برگزار خواهد شد.

 تاريخچه واليبال ساحلي

 

The image “http://www.kish.ir/_DouranPortal/images/sport/beachv.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 

تاريخچه واليبال ساحلي به بيش از نيم قرن مي رسد. ورزشي كه فلسفه راه اندازي آن بيشتر جنبه تفريح و سرگرمي داشت تا كسب مدال و رقابت با ورزش هاي مطرح امروز جهان. آنچه كه باعث شد تا واليبال گوي سبقت را از ساير ورزش هاي ساحلي چون فوتبال، هندبال بربايد، به سابقه و استقبال تماشاگران از اين ورزش برمي گردد . گفته مي شود نخستين خاستگاه واليبال ساحلي در سواحل آمريكاي جنوبي بود كه به تدريج با پيوستن قاره اروپا و اقيانوسيه نامش بر سر زبان ها افتاد. نخستين بار قبل از بازي هاي المپيك بارسلون بود كه بحث ورود رسمي اين ورزش به المپيك مطرح شد كه در بازي هاي المپيك آتلانتا باتوجه به اين كه ميزبان آمريكا از قهرمانان صاحب نامي در اين رشته برخوردار بود اين رؤيا به واقعيت پيوست .در المپيك آتن واليبال ساحلي سومين حضور خود را با استقبالي گسترده از سوي تماشاگران جشن گرفت تا جايي كه «ژاك روك» رئيس كميته بين المللي المپيك ضمن تبريك به «آكوستا» از اين بازي ها به عنوان يكي از چند رويداد مهم المپيك ياد كرد . آسيايي ها پس از رسمي شدن واليبال ساحلي نخستين گام ها را در بازي هاي آسيايي هيروشيما برداشتند كه در آن سال كشورهاي آسيايي ازجمله ايران در آن حضور پيدا كردند ، هرچند كه مدال هاي به دست آمده در اين رشته در جدول مدال ها به حساب نيامد. ژاپن، چين، تايلند ، اندونزي از آن سال فعاليت چشمگيري در اين رشته آغاز كرده اند كه هم اكنون بدل به مهم ترين قطب هاي اين ورزش شده اند. ايران هم با وجود قدمت طولاني در اين رشته هنوز نتوانسته است همپا با ساير كشورهاي قاره حركت كند . يكي از اين دلايل عدم پرورش بازيكنان خاص اين رشته و عدم سرمايه گذاري مناسب در آن است. در صورت ورود باشگاه ها با امكانات و علاقمندي اسپانسرها و سياست گذاري صحيح مي توان به آينده واليبال ساحلي ايران خوشبين بود. تيم نوجوانان واليبال ايران روي سكوي دوم ايستاد. نكته جالب توجه همين جا بود. براي كساني كه اين مسابقات را از نزديك پيگيري مي كردند كمي باورنكردني است كه تيمي كه تمامي تيم ها را با اقتدار برده چطور مي تواند در مقابل هند كه فاصله تيمي اش كاملاً محسوس است شكست خورده و به سكوي دوم قناعت كند؟

http://www.volleyball.ir/pic/np/Img_GetImageCAH25NMG.jpg

بازيكنان تيم ايران معتقدند نحوه برگزاري مسابقات به گونه اي بوده كه براي آنان مسلم است پيش از آغاز رقابت ها قهرماني هند برنامه ريزي شده بود. سليماني كاپيتان اين تيم مي گويد: «نحوه قرعه كشي و گروه بندي مسابقات نشانگر اين بود كه تيم هند تنها با شرط كسب قهرماني اين دوره، ميزباني را پذيرفته است. » اين جملات را بگذاريد كنار حرف هاي بهزاد به نژاد پاسور تيم؛ «عادلانه هم به نظر نمي رسيد كه در حضور بيش از هزار تماشاگر مشتاق هندي و هزينه اي كه هنديان براي برگزاري اين دوره انجام داده اند، تيم ديگري بر سكوي نخست بايستد.» با وجود قهرمان نشدن تيم نوجوانان ايران در آسيا، كادر فني به صورت گذشته به فعاليت خود ادامه مي دهد. اما براي تيم جوانان و يا بزرگسالان قرار است يك مربي روس بياورند. مذاكرات مقامات فدراسيون واليبال و يوري لاكتف مربي بين المللي اهل روسيه از روز جمعه كه او به تهران بيايد آغاز مي شود. البته فدراسيون واليبال پيشنهاد خود را به پارك كي وون سرمربي سابق تيم ملي بــزرگسالان ارائه كرده كه اين مـربي كـره اي به زودي جواب خود را خــواهد داد.

http://inlinethumb25.webshots.com/40600/2678701580104446215S500x500Q85.jpg

والیبال ورزش مورد علاقه سربازها در جنگ جهانی دومتولد والیبال

والیبال ورزش مورد علاقه سربازها در جنگ جهانی دوم ورزش والیبال (Volleyball) که در ابتدا مینتونت (Mintonette) نامیده می شد در سال 1895 - یعنی چهار سال پس از تولد بسکتبال - توسط فردی بنام ویلیام جی مرگان (William G. Morgan) ابداع شد. مرگان متولد سال 1870 در شهر نیویورک بود که پس از تحصیل در کالج جوانان مسیحی مسئولیت تهیه برنامه های ورزشی برای سلامت و تندرستی مردان به او واگذار شد.

این بازی از ترکیب بازی های بسکتبال، تنیس و هندبال بدست آمد و هدف اولیه آن بود که برای افرادی که تمایل به تحرک کمتری دارند ابداع شود. قوانین ابتدایی بسیار ساده بود چرا که بیشر از آنکه شبیه ورزش باشد یک تفریح محسوب می شد اما بتدریج پس از آنکه این ورزش در کشورهای دیگر - بخصصو فیلیپین - نیز بصورت جدی مورد استفاده قرار گرفت لزوم تدوین قوانین رسمی برای آن احساس شد.

تور اولیه ای که برای این بازی در نظر گرفته شده بود با ایده از تنیس دو متر انتخاب شد و با توپ بسکتبال شبیه به بازی هند بال انجام می شد. این ورزش تا سال 1900 توپ مخصوصی برای خود نداشت و با هر توپی - از جمله توپ بسکتبال - آنرا بازی می کردند. هدف هر تیم آن بود که توپ را در زمین حریف به زمین بیندازند و در این راه ممکن بود هر چند بار توپ را در دست یاران خودی بچرخانند. در سال 1912 امتیازهای هر گیم به 21 ثابت شد و رتفاع تور بالاتر رفت.

شاید تعجب کنید اما فیلیپینی ها اولین قوانین مدون برای این بازی را در سال 1916 تهیه کرند و به دنبال آن در سال 1928 اتحادیه والیبال ایالات متحده تشکیل شد و به وضع قوانین این ورزش اقدام کرد. از جمله وقایع مهمی که در ارتباط با این ورزش به مرور زمان رخ داد می توان به این موارد اشاره کرد :

1917 : امتیازهای هر گیم از 21 به 15 تغییر کرد.

1920 : تعداد ضربات برای هر طرف به 3 محدود شد.

1922 : اولین دوره رسمی مسابقات در بروکلین با حضور 27 تیم از 11 ایالت آمریکا برگزار شد.

1930 : اولین بازی والیبال ساحلی دو نفره انجام شد.

1947 : فدراسیون بین المللی والیبال بنام Federation Internationale De Volley-Ball با اختصار FIVB تشکیل شد.

1948 : اولین دوره مسابقات رسمی والیبال ساحلی انجام شد.

1949 : اولین دوره مسابقات جهانی والیبال در شهر پراگ چک اسلواکی برگزار شد.

1964 : والیبال برای اولین بار به جمع بازی های المپیک در ژاپن پیوست.

1987 : FIVB والیبال ساحلی را نیز به مجموعه مسابقات جهانی ورزشهای مختلف اضافه کرد.

1996 : والیبال ساحلی دو نفره نیز بعنوان ورزش رسمی المپیک شناخته شد

مشخصات زمين بازي

http://i2.tinypic.com/qya7ue.jpg

زمین والیبال که دریک سالن سرپوشیده انجام میشود بایستی کاملا صاف وعاری از هرگونه مانع یا پستی و بلندی باشد در زیر اندازه و اجزای زمین توضیح داده شده است :

1) منطقه آزاد، مستطیلی است به عرض 15 تا 19 مترو طول 24 تا 34متر.

2) زمین بازی، مستطیلی به عرض 9 و طول 18مترکه توسط خطی (موازی خط عرضی ) به دو مربع 9متردر9متر تقسیم میشود.

3) منطقه حمله (منطقه جلو یا یک سوم ) با خطی موازی خط مرکزی و درفاصله 3 متر ازخط مرکزی مشخص میشود. (مستطیلی به ابعاد 9 در 3 متر).

4) منطقه عقب  ازخط یک سوم تا خط عرضی انتهای زمین است (مستطیلی به ابعاد 6 در9 متر).

5) منطقه سرویس با دو خط 15 سانتیمتری که با خط انتهایی زمین بازی 20سانتیمتر فاصله دارند و درامتداد خط طولی رسم میشوند مشخص میگردد. (بازیکن سرویس زننده میتواند در این منطقه تا جای که منطقه آزاد وجود دارد برای اجرای سرویس به عقب برود).

6) خط چین هایی که درامتداد خط یک سوم رسم میشوند از5 خط کوتاه که هرکدام 15سانتیمتر طول دارند و با هم 20 سانتیمتر فاصله دارند رسم می شوند تا محدوده خط حمله را درخارج از زمین مشخص نمایند (طول مجموع این خط چینها 175 سانتیمتر میشود).

7) منطقه تعویض بازیکنان، که حد فاصل خط مرکزی زمین تا خط چین های امتداد یافته یک سوم می باشد (درسمت داور پایین ونیمکت تیم)

8) منطقه گرم کردن-  دومربع به ابعاد 3 در3متر است که خارج ازمنطقه آزاد مشخص میشود تا بازیکنی که قصد تعویض دارد قبل ازورود به زمین دراین منطقه خود را آماده نماید.

9) پهنای تمام خطوط زمین بازی والیبال 5 سانتیمتر است . (به غیر ازخط چین ها و خطوط مشخص کننده منطقه سرویس بقیه خطوط جزو زمین بازی محسوب شده و برخورد توپ باآنها به منزله برخورد توپ باداخل زمین می باشد).

10) محل نیمکت بازیکنان تیم .

11) محل میز منشی مسابقه که دقیقا روبروی سرداور وپشت داور پایین خارج ازمنطقه آزاد قرار دارد.

12) ارتفاع سقف سالن ازسطح زمین بایستی حداقل 7متر باشد (بازیهای جهانی 5/12 متر).

13) سطح زمین اصلی بازی معمولا ازجنس مصنوعات پلاستیکی بارنگ روشن (سبز- آبی روشن) می باشد که ازمحدوده فضای آزاد جدامیشود (البته زمین های پارکتی ازجنس چوب با روکش رنگ پلی استرازکیفیت بالایی برخوردار است).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/VolleyballCourt.svg/300px-VolleyballCourt.svg.png

وسايل و تجهيزات

تور و ارتفاع تور

در بالاي خط مركزي يك تور عمودي قرار داده شده كه ارتفاع لبه بالاي آن تا سطح زمين 43/2 متر براي مردان و 24/2 متر براي زنان است .

ساختار تور

تور به پهناي يك متر و به طول حداكثر 10 متر مجاز است و به صورت مربع هاي 10 سانتيمتري و به رنگ مشكي ساخته شده است .

ميله ها

ميله ها كه نگهدارنده تور مي باشند ، در فاصله 50 تا 100 سانتيمتري خطوط كناري قرار داده مي شوند . بلندي ميله ها 55/2 متر است و بهتر است قابل تنظيم باشند .

توپ

The image “http://tbn2.google.com/images?q=tbn:IiOOIDwzPu-v3M:http://musicandsports.bossaball.net/wp-images/balls/Volleyball-ball.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

توپ بايد كروي بوده و از يك رويه چرمي نرم و قابل انعطاف يا چرم مصنوعي و يك توئي لاستيكي يا مشابه آن كه در داخل رويه قرار داده مي شود ساخته شده باشد . رنگ توپ مي تواند به رنگ روشن و يكسان و يا تركيبي از رنگها باشد . محيطش 65 تا 67 سانتيمتر و وزنش 260 تا 280 گرم است . فشار باد داخل آن بايد CM2 / Kg 325/0 -30/0 باشد .

شركت كنندگان

تركيب تيم ها

هر تيم مي توانى شامل حداكثر 12 بازيكن ، يك مربي ، يك كمك مربي ، يك فيزيو تراپ و يك پزشك باشد.

يكي از بازيكنان به غير از ليبرو ، كاپيتان تيم است كه بايد در برگ امتيازات مسابقه مشخص شده باشد و قتي بازيكناني كه نامشان در برگ امتيازات مسابقه ثبت شده باشد حق دارند وارد زمين شده و در مسابقه بازي كنند . وقتي كه مربي و كاپيتان تيم برگ امتيازات مسابقه را امضاء كردند ، اسامي ثبت شده بازيكنان را نمي توان تغيير داد .

تجهيزات

تجهيزات يك بازيكن ، شامل پيراهن ها ، شورت ها ، جورابها ( متحد الشكل ) و كفش ورزشي است . رنگ و طرح پيراهن ، شورت و جوراب بازيكنان يك تيم بايد يكسان ( استثناء براي ليبرو ) و تميز براي تمامي تيم باشد .

پيراهن هاي بازيكنان هر تيم باسد از 1 تا 18 شماره گذاري شده باشد . شماره بايد در وسط جلو و وسط پشت پيراهن جا داده شده باشد . رنگ و شفافيت شماره ها بايد مغاير با رنگ و شفافيت پيراهن ها باشد . شماره روي سينه بايد حداقل به بلندي 15 سانتيمتر و در پشت حداقل به بلندي 20 سانتيمتر باشد .

كاپيتان تيم بايد روي پيراهن خود و در زير شماره سينه اش يك نوار 2*8 سانتيمتري داشته باشد .

رهبران تيم

كاپيتان تيم و مربي ، هر دو نفر مسئول رفتار و انضباط اعضاي تيمشان هستند . قبل از شروع مسابقه ، كاپيتان تيم برگ امتيازات مسابقه را امضاء مي كند و به عنوان نماينده تيمش در تعيين قرعه شركت مي نمايد .

كسب يك امتياز ، برنده ست و برنده مسابقه( To Score a point To Win a Set and the Match )

كسب يك امتياز

تيم يك امتياز كسب مي كند :

1- هنگامي كه موفق شود توپ را در زمين بازي حريف خود فرود آورد .

2- وقتي كه تيم حريف مرتكب خطا شود .

3- زمانيكه تيم حريف جريمه اي دريافت نمايد .

برنده يك ست

برنده ست تيمي است ( به استثناء ست نتيجه يا پنجم ) كه قبل از حريفش 25 امتياز كسب نمايد و حداقل 2 امتياز از تيم حريف بيشتر باشد . در حالت تساوي امتيازات 24-24 بازي ادامه مي يابد تا يكي از تيم ها به برتري 2 امتياز بيشتر برسد ( براي مثال 24-26 يا 25-27 و به بالا ..... ).

برنده مسابقه

پيروزي در مسابقه با تيمي است كه در 3 ست برنده شود . در حالت تساوي ست ها 2-2 براي رفع تساوي ، ست نتيجه ( پنجم ) با 15 امتياز انجام مي شود ، به ترتيبي كه برنده ست حداقل 2 امتياز از حريفش بيشتر باشد .

ساختار بازي

قرعه با سكه

قبل از مسابقه ، داور اول قرعه با سكه ( قرعه كشي ) را براي انتخاب و تعيين زدن اولين سرويس و انتخاب يك سمت زمين در ست اول انجام مي دهد . چنانچه ست پنجم بايد انجام شود ، قرعه جديد انجام خواهد شد .

تعويض بازيكنان

تعويض عملي است كه يك بازيكن پس از كنترل و ثبت شماره اش در برگ امتيازات مسابقه ، وارد زمين بازي شده و جاي بازيكني كه زمين را ترك نموده است اشغال مي نمايد . براي تعويض دريافت اجازه از داور ضروري است .

محدوديت هاي تعويض

در هر ست حداكثر شش تعويض براي هر تيم مجاز است . در يك نوبت در خواست تعويض ، مي توان يك يا چند بازيكن را تعويض نمود .

مشخصات زدن توپ

توپ مي تواند با هر قسمتي از بدن لمس شود .

توپ بايد زده شود ، نه اينكه گرفته يا پرتاب شود . ريباند يا برگشت توپ به هر سمتي مجاز است . برخورد توپ به قسمتهاي مختلف بدن مجاز است ، مشروط بر اينكه اين تماس ها همزمان صورت پذيرد .

خطاها در بازي با توپ

1- چهار ضربه : يك تيم توپ را چهار مرتبه پياپي لمس كند ، قبل از آنكه توپ را به زمين مقابل بازگشت دهد .

2- كمك گرفتن در زدن توپ : در داخل منطقه بازي ، بازيكن براي رسيدن به توپ از بازيكن هم تيم خود با هر نوع شي ء استفاده كند .

3- گرفتن : يك بازيكن بجاي زدن توپ آنرا بگيرد و يا پرتاب كند .

4- دو ضربه زدن : يك بازيكن توپ را دو مرتبه پياپي لمس كند ، يا توپ بطور متوالي به نقاط مختلف بدنش برخورد نمايد .

سرويس

The image “http://tbn1.google.com/images?q=tbn:UwJhykUxfswINM:http://www.tandorost.com/khabar/valiball.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 

سرويس عملي براي به جريان انداختن توپ در بازي است كه به توسط بازيكن سمت راست رديف عقب كه در منطقه سرويس قرار مي گيرد صورت مي پذيرد .

توجه مهم ، برخورد توپ سرويس به تور و عبور از آن بلامانع است .

اجازه زدن سرويس

داور اول بعد از كنترل اينكه هر دو تيم آماده بازي بوده و سرويس زننده توپ را در اختيار گرفته است ، با زدن سوت اجازه مي دهد سرويس زده شود .

اجراي سرويس

سرويس بايد با يك دست يا هر قسمتي از بازو و ساعد و پس از پرتاب شدن يا رها شدن توپ از دست زده شود . براي زدن سرويس ، فقط يكبار پرتاب يا رها كردن توپ كه به عنوان قسمتي از زدن سرويس را شامل مي شود مجاز است . زدن توپ به زمين به حالت دريبل كردن و يا حركت توپ از يك دست به دست ديگر به عنوان اجراي سرويس محسوب نمي شود و مجاز است .

سرويس زننده بايد بعد از سوت داور اول در مدت زمان 8 ثانيه سرويس بزند ، هر سرويس كه قبل از سوت داور اول زده شود ، باطل اعلام شده و بايد مجدداً تكرار شود .

تعويض زمين ها

بعد از هر ست تيم ها بايد زمين ها را تعويض كنند ، به استثناء ست نتيجه . در ست نتيجه ، وقتي كه يك تيم به امتياز 8 برسد ، تيم ها بايد بدون تأخير زمين ها را عوض كنند ، با همان وضعيت ارنج و جاگيري .

بازيكن ليبرو

هر تيم اختيار دارد از ميان فهرست اسامي 12 نفر بازيكنان ، يك بازيكن متخصص دفاعي به عنوان ليبرو مشخص نمايد .

ليبرو نمي تواند به عنوان كاپيتان تيم يا كاپيتان بازي معرفي شود . بازيكن ليبرو بايد لباس يا حداقل پيراهن به رنگ متفاوت از رنگ پيراهن ديگر بازيكنان تيم بپوشد و بايد مانند ديگر اعضاي تيم ، شماره گذاري شده باشد .

عمليات مجاز و تدارك شده براي ليبرو

ليبرو مي تواند با هر بازيكن رديف عقب جايگزين گردد . او محدوديت دارد كه مانند بازيكن رديف عقب عمل كند و مجاز نيست ضربه حمله را در هر نقطه اي از منطقه بازي به انجام رسانده و كامل كند و اين در صورتي است كه در لحظه لمس توپ ، ارتفاع آن از ارتفاع لبه بالاي تور بيشتر باشد .

ليبرو حق زدن سرويس ، دفاع كامل روي تور يا قصد به دفاع را ندارد .

*************************

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 8:21  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  |