علمي - فرهنگي - سياسي - اجتماعي - ورزشي - ( عمران - معماري - مديريت)-استاندارد سازی - مدیریت عملکرد

شیر فرادما -(UHT) چیست؟

برابر بند 4-4 از استاندارد ملی ایران به شماره 1528 -(UHT) شیر و فرآورده هاي آن- شیر فرادما - ویژگی ها و روش هاي آزمون:(جهت مشاهده کل استاندارد به لینک http://std.isiri.org/std/1528.PDF مراجعه نمائید)
(UHT) شیر فرادما
شیري که با روش متداول فرادما سترون و همگن گردیده و تمامی میکروارگانیسم هاي غیر اسپوردار آن از بین رفته و اسپورهاي آن به حداقل ممکن رسیده و از نظر حسی ، فیزیکی و شیمیائی کمترین آسیب را دیده و در شرایط عاري از هر گونه میکروارگانیسم در بسته بندي هاي سترون مناسب بسته بندي گردد بطوریکه فرآورده از قابلیت نگهداري خوبی برخوردار بوده و نیاز به نگهداري تا قبل از باز شدن بسته بندي در یخچال ، نداشته باشد


برچسب‌ها: فرادما, شیر, استاندارد, بسته بندی, لبنیات
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم خرداد ۱۳۹۰ساعت 1:20  توسط محمد صفدران - Mohammad Safdaran  |